Region Muzeum Výstavy Soutěž Aktuality a pozvánky Kalendář Prezentace Darovali nám Home
Aktuality a pozvánky
Archív aktualit a pozvánek
 • Hlasujte pro Muzeum Hlučínska v soutěži muzeí Do Muzea!
 • Stálá expozice z důvodu technické závady uzavřena
 • BRÁNA ZÁMKU DOKOŘÁN
 • křest katalogu KDO JSOU LIDÉ NA HLUČÍNSKU
 • PO STOPÁCH NĚMECKY PSANÉ LITERATURY NA HLUČÍNSKU
 • poznávací zájezd SPMH
 • HLUČÍN V PROMĚNÁCH ČASU - konference k jubileu města
 • Přednáška o stravování ve středověku
 • ARCHITEKTURA HLUČÍNA
 • KŘÍŽEM KRÁŽEM LINORYTEM
 • Ostravský veletrh Život bez bariér
 • NA VÝLET DO KANADY V KŘESLE U KÁVY
 • PROMÍTÁNÍ DOKUMENTÁRNÍHO FILMU "SLEPÉ LÁSKY"
 • ZÁJEZD DO BÍLSKA A PŠTINY
 • MUZEJNÍ ZÁJEZD - Bielsko a Pszczyna
 • MUZEJNÍ VEČER S DEBATOU NAD FILMEM IDA
 • ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ PRO NAŠI UNIKÁTNÍ EXPOZICI
 • MUZEJNÍ NOC A NOC KOSTELŮ
 • OPŘI ŽEBŘÍK O NEBE
 • ZÁZRAKY LIDSKÉ SOLIDARITY - AKCE BUDUJEME SLEZSKO
 • MUZEUM HLUČÍNSKA NAVŠTÍVIL MINISTR KULTURY
 • NA HLUČÍNSKO ZAVÍTÁ MINISTR KULTURY
 • HLUČÍNSKÉ STOLETÍ - představení nového komiksu
 • HRAČKA PRO UKRAJINU
 • MAPOVÉ KARIKATURY Z DOBY I. SVĚTOVÉ VÁLKY
 • DOMOV NA HRANICI - kulturní život Hlučínska v proměnách času
 • KŘEST ROMÁNU ANNY MALCHÁRKOVÉ - "VYHNALOVEC"
 • "1933-1989 OSUD JEDNÉ RODINY ZE SLEZSKA aneb LIDÉ HLUČÍNSKA"
 • Kulturní a literární život německy mluvícího obyvatelstva na Hlučínsku
 • KOMENTOVANÁ PROCHÁZKA ARCHITEKTUROU HLUČÍNA
 • ZA VODOU (DOKUD NÁS SMRT...)
 • NEBOJTE SE FYZIKY
 • JMÉNA OBCÍ A SÍDEL NA HLUČÍNSKU
 • KDO JSOU LIDÉ NA HLUČÍNSKU - otevření stálé expozice
 • Svoboda - a co s ni?
 • O nové připravované expozici - článek
 • ZÁJEZD DO GLIWIC
 • PŘIPRAVUJEME STÁLOU EXPOZICI
 • Muzejní noc a Noc kostelů 2013
 • Legendární stavebnice MERKUR
 • Vlastivědný časopis Hlučínsko
 • Beseda s Josefem Jařabem a Rudolfem Šrámkem
 • Životní osudy a tvorba Ludmily Hořké
 • Duchovnost jako hodnota
 • Benefiční koncert
 • LUDMILA HOŘÁ - DOMA NA HLUČÍNSKU
 • "Život pro druhé - odkaz stále živý"
 • PANOVNÍCI ČESKÝCH ZEMÍ A JEJICH MANŽELKY
 • Libuše Marková: OHLÉDNUTÍ (výtvarné práce)
 • Muzejní noc a Noc kostelů
 • Vlastivědný časopis Hlučínsko
 • Proměny české společnosti po roce 1989
 • Generace životem zkoušená
 • Retro v našich domácnostech
 • Arkadiusz Gola - Lidé z uhlí
 • Michal Šofer: KRAJINA HLUČÍNSKA A BESKYD
 • VÁNOČNÍ PŘÍBĚH
 • Kainarovské dny 2011
 • křest knihy Anny Malchárkové: GRUNT (23.9.2011)
 • Exkurze: Po stopách mlýnů a pekáren na Hlučínsku a v blízkém okolí (10.9.2011)
 • výstava "CHLÉB NÁŠ VEZDEJŠÍ...OD ZRNÍČKA K BOCHNÍKU"
 • Vlastivědný časopis "HLUČÍNSKO"
 • MUZEJNÍ NOC A NOC KOSTELŮ
 • Výběrové řízení na dodavatele akce
 • O PALEČKOVI - divadelní představení
 • ČESKÉ LOUTKOVÉ DIVADLO, historie a současnost
 • JINDŘICH ŠTREIT, MAX KAŠPARŮ: BRÁNA NADĚJE
 • SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ MUZEJNÍ SEZÓNY 2010
 • TEN VÁNOČNÍ ČAS
 • KRÁSA A ŠIKOVNOST (Španodolinská krajka)
 • MILUŠE PAGÁČ: FOTOPORTRÉTY (23.9.-21.11.2010)
 • EVA TVRDÁ: ZÁMECKÉ PARKY NA HLUČÍNSKU (23.9.-21.11.2010)
 • ČISTÉ PRÁDLO
 • ... PRO ŽENU, LENKA HUDEČKOVÁ - AUTORSKÝ ŠPERK
 • MUZEJNÍ NOC A NOC KOSTELŮ V HLUČÍNĚ 28 . 5. 2010
 • slosovatelná soutěž "CIHLA PRO MUZEUM"
 • UMĚNÍ A MOTOCYKLY akademického sochaře Miroslava Rybičky
 • PŘEDJAŘÍ V MUZEU - výstava výtvarných prací žáků a absolventů ZUŠ Hlučín
 • výstava HLUČÍNSKO - ŽIVOT NA HRANICI (90. výročí připojení k ČSR)
 • KONFERENCE K 90. VÝROČÍ PŘIPOJENÍ HLUČÍNSKA K ČSR
 • ZMĚNA TERMÍNU VERNISÁŽE ZUŠ
 • SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ MUZEJNÍ SEZÓNY 2009
 • BETLÉMY řezbáře Františka Gajdy
 • Gotthard JANDA, výběr z tvorby (kresby, sochy...)
 • Jana a Vladimír Harmanovi KRESBA MALBA KOLÁŽE
 • SLAVNÉ VILY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 22.9.-29.11.2009
 • STANISLAV HAVLÍK, MALOVÁNÍ DO ČTVERCE
 • KROJOVANÉ PANENKY (lidové kroje Čech, Moravy a Slezska)
 • JARMILA VŠETIČKOVÁ, POHÁDKOVÝ SVĚT KERAMIČKY (30.4. - 7.6.2009
 • VÁCLAV NAVRÁTIL, MALÍŘ, KTERÝ ŽIL RÁD V HLUČÍNĚ (21.4. - 7.6.2009)
 • hledáme obrazy akad. malíře Václava A. Navrátila
 • ARNOLD DUDEK, VZPOMÍNKY Z CEST NEJEN NA POHLEDNICÍCH… (24.2.-14.4.2009)
 • SLADKÝ ŽIVOT ČOKOLÁDY (13.2.-21.4.2009)
 • UKONČENÍ SEZÓNY 2008 S VYLOSOVÁNÍ VÝHERCŮ CELOROČNÍ SOUTĚŽE
 • KŘEST KNIHY Hlučínsko, Valticko, Vitorazsko...
 • VÝSTAVA RADOSTNÉ VÁNOCE
 • Naděžda HLUCHNÍKOVÁ - BAREVNÝ TÓN ROMANTIKY
 • VILÉM BALARIN ...život a dílo hlučínského malíře (7.10. - 23.11.2008)
 • ZÁBAVNÉ MEDVĚDÍ ODPOLEDNE V MUZEU (14. 9. 2008)
 • EMA MÁ MÁMU... aneb slabikáře našich babiček (25.9. - 30.11.2008)
 • BOHU KE CTI, BLIŽNÍMU KU POMOCI - 80 let SDH Hlučín (28.6-28.9.2008)
 • MEDVÍDCI, plyšoví mazlíčci (11.5.-14.9.2008)
 • SVÁTEK MATEK V MUZEU (11. 5. 2008)
 • MŮJ ČAS BĚŽÍ MEZI STROMY - Milan Oboda, dřevořezby (24.4.-15.6.2008)
 • OD DOBY KAMENNÉ DO DOBY SLOVANSKÝCH HRADIŠŤ (3.3.-4.5.2008)
 • SVĚT KARETNÍCH HER - VÝSTAVA ALOISE NASADILA (21.2. - 20.4.2008)
 • UZAVŘENÍ MUZEA (5.2. - 17.2.2008)
 • SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ MUZEJNÍ SEZÓNY 2007 (pondělí 4.2.2008)
 • KŘEST KNIHY "VZPOMÍNKY MALÉ ANNY"
 • VÝSTAVA BETLÉMŮ (15.12.2007 - 3.2.2008)
 • VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI ČESKÉ VĚDY A TECHNIKY (25.10.2007 - 27.1.2008)
 • DĚJINY udatného ČESKÉHO NÁRODA A PÁR bezvýznamných SVĚTOVÝCH UDÁLOSTÍ
 • HLUČÍNSKO, VALTICKO, VITORAZSKO... podobná minulost
 • Horst Benek - KOV, KÁMEN A DŘEVO
 • SVĚT PANENEK... jak je znáte i neznáte


Kontakty
Otevírací doba
Vstupné
Odkazy
Diskuze


Archív
Doprovodné akce
Komunikace
Informační centrum
Video ukázky
Fotogalerie akcí
SBÍRÁME EXPONÁTY / CHYSTÁME EXPOZICI
česky deutsch
Aktuální výstavy:
Dámy a pánové, držte si KLOBOUKY!
Vystavujeme od: 21.02.2017 (16.00) do 11.06.2017 (17.00)

KDO JSOU LIDÉ NA HLUČÍNSKU
Vystavujeme od: 11.01.2014 () do 31.12.2018 ()