Region Muzeum Výstavy Soutěž Aktuality a pozvánky Kalendář Prezentace Darovali nám Home
O MUZEU

    
     Muzeum Hlučínska bylo založeno k 1. 1. 2005 jako příspěvková organizace města Hlučína. Navazuje na činnost městského muzea Hlučín založeného v roce 1948, které bylo v roce 1954 přeměněno na muzeum okresní, jehož činnost byla přerušena delimitací sbírek do Slezského zemského muzea Opava v roce 1962.

     Činnost Muzea je zaměřena na město Hlučín a region Hlučínska v jeho historických hranicích. Posláním Muzea je shromažďování a ochrana sbírkových předmětů a vytváření, rozšiřování, spravování a evidování sbírek muzejní povahy za účelem jejich prezentace veřejnosti.

Základními formami muzejní prezentace jsou:

  • muzejní výstavy, jimiž jsou krátkodobé výstavy a dlouhodobé expozice realizované s využitím vlastních, příp., vypůjčených sbírkových fondů, a to samostatně nebo ve spolupráci s jinými fyzickými nebo právnickými osobami,
  • muzejní a vzdělávací programy, tj. přednášky, demonstrace sbírkových předmětů, besedy, exkurze atp.,
  • muzejní publikace odborné i populárně naučné.


    Vědeckovýzkumná činnost Muzea je zaměřena především na zachování a rozvíjení identity Hlučínska jeho etnografii, umění, přírodovědu a vlastivědu. Muzeum provozuje informační centrum jehož prostřednictvím poskytuje informace o regionu pro potřeby obcí, turistického ruchu, literatury, umění a dalších kulturních aktivit.

     Muzeum Hlučínska je členem Asociace muzeí a galerií České republiky a jeho sbírka je zapsána v Centrální evidenci sbírek (CES).

Hlasujte pro Muzeum Hlučínska v návštěvnické soutěži muzeí Do muzea!Kontakty
Otevírací doba
Vstupné
Odkazy
Diskuze


Archív
Doprovodné akce
Komunikace
Informační centrum
Video ukázky
Fotogalerie akcí
SBÍRÁME EXPONÁTY / CHYSTÁME EXPOZICI
česky deutsch
Aktuální výstavy:
Dámy a pánové, držte si KLOBOUKY!
Vystavujeme od: 21.02.2017 (16.00) do 11.06.2017 (17.00)

KDO JSOU LIDÉ NA HLUČÍNSKU
Vystavujeme od: 11.01.2014 () do 31.12.2018 ()