Region Muzeum Výstavy Soutěž Aktuality a pozvánky Kalendář Prezentace Darovali nám Home
SBÍRÁME EXPONÁTY / CHYSTÁME EXPOZICI

Sbíráme exponáty

Vážení spoluobčané,
Hlučínsko si zaslouží, aby si zachovalo svou identitu a uchovalo odkaz svých předků. Proto bylo při Muzeu Hlučínska se sídlem v Hlučíně založeno za podpory starostů Sdružení obcí Hlučínska nové občanské sdružení "Společnost přátel Muzea Hlučínska" .
Posláním tohoto občanského sdružení  je mimo jiné napomáhat zřízení stálé expozice dobových předmětů užívaných v obcích na našem Hlučínsku, která se připravuje na hlučínském zámku. Jedná se o předměty denní potřeby v domácnostech, různé řemeslné, zemědělské a jiné pracovní náčiní, lidový oděv, dobové písemnosti a fotografickou dokumentaci, které budou připomínat život na našich vesnicích s životními osudy obyvatel. Muzejní expozice bez dochovaných historických předmětů, listin, fotografií ale i výpovědí pamětníků by neměla cenu. Apelujeme proto na všechny komu věc Hlučínska není lhostejná, porozhlédněte se, prosíme, kolem, po půdách, v pozůstalostech po prarodičích i rodičích a poskytněte pracovníkům muzea informaci co jste objevili. Ze strany Muzea Hlučínska pak máte závazný slib, že žádná Vámi darovaná věc nebude prodána a navždy ponese jméno laskavého dárce. Zájemci hlaste se na obecním úřadě nebo přímo kontaktujte Muzeum Hlučínska na telefonním čísle 595 041 617.Kontakty
Otevírací doba
Vstupné
Odkazy
Diskuze


Archív
Doprovodné akce
Komunikace
Informační centrum
Video ukázky
Fotogalerie akcí
SBÍRÁME EXPONÁTY / CHYSTÁME EXPOZICI
česky deutsch
Aktuální výstavy:
Dámy a pánové, držte si KLOBOUKY!
Vystavujeme od: 21.02.2017 (16.00) do 11.06.2017 (17.00)

KDO JSOU LIDÉ NA HLUČÍNSKU
Vystavujeme od: 11.01.2014 () do 31.12.2018 ()